Kovid-19’a karşı antikor tedavisinin Faz 3 çalışması başladı

GSK ve Vir Biotechnology firmasının Kovid-19’a karşı geliştirdiği, hastaneye yatırılmış erişkin Covid hastalarında başlatılan Faz 3 çalışmasıyla ”VIR-7381” isimli antikor tedavisinin etkililiği ve güvenliliği araştırılacak.

GSK ve Vir Biotechnology firmasının yüksek riskli hastalarda Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışı önlemek amacıyla sürdürdüğü antikor tedavisinde önemli bir aşamaya gelindi.

Covid-19 için en umut vaat eden tedavilerin ve aşı adaylarının geliştirilmesini hızlandırmak için tasarlanmış NIH (Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü) liderliğindeki kamu-özel ortaklığı olan ACTIV programının ACTIV-3 çalışmasında, 13 günden daha kısa süredir hafif ila orta derecede semptomlarla hastaneye yatan, VIR-7831 antikoru ya da plasebo uygulanan 300 katılımcının klinik durumları değerlendirilecek.

Çalışma süresince katılımcılara aynı zamanda standart FDA onaylı Covid-19 tedavi de uygulanacak. ACTIV-3 çalışmasının olumlu sonuçlar vermesi durumunda ise 700 kişinin ek katılımı ile çalışmaya devam devam edilecek.

GSK’nın Ar-Ge Başkanı ve Bilimsel Sorumlusu Dr. Hal Barron, şunları dile getirdi:

“Covid pandemisinde yeni vaka ve hastaneye yatış oranları rekor seviyelere ulaşırken, dünyanın bu pandemiyle mücadelesine yardımcı olmak için birden fazla seçeneğe ihtiyacı olduğu kesin. Virüsü önlemek, tedavi etmek kısacası virüsle savaşmak için çalışmalar yapıyor ve çeşitli çözümler geliştiriyoruz. Dirence karşı güçlü bir bariyere sahip olan virüsü nötralize etme ve enfekte hücreleri öldürme potansiyeli taşıyan tedavi seçeneğimiz ”VIR-7831”, diğer antikorların şimdiye kadar etki göstermediği, hastanede yatan Covid-19 hastaları için yarar sağlayabilir.”

(Visited 12 times, 1 visits today)