Çocuk ölümleri çağdaşlaşma seviyemizi gösteriyor

Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu çocuk ölümlerine dikkat çekerek, “Çocuk ölümleri çağdaşlaşma seviyemizi gösteriyor” dedi.

Neonatoloji alanında Türkiye’nin ilk uzmanlarından olan 41 yıllık Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı  Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, bebek ölümlerine dikkat çekerek, Türkiye de bebek ölüm hızının binde 93 olduğunu, Neonatal ölüm hızının ise binde 6 olarak gerçekleştiğini söyledi.

Neonatal ölüm nedenlerinden yüzde 0,3’nün prematürelik olduğunu vurgulayan Prof.Dr. Nuhoğlu, Türkiye’deki mevcut durum hakkında şunları dile getirdi:

Ülkelerin çağdaşlaşma seviyeleri yenidoğan ölümlerinin sayısından direkt olarak etkileniyor. Ülkemiz son 10 yılda neonatoloji hizmeti sunumunda hem nitelikli ve deneyimli sağlık profesyonellerinin sayısında ve yaygınlığında hem de teknik alt yapı (tıbbi cihaz) alanında çok büyük ilerlemeler kaydetti. Şüphesiz bu ilerlemelerin sağlanmasında akılcı organizasyonların yapılmasının yanında en büyük rolü sağlık profesyonellerinin yürekli çalışmaları ve üstün gayretleri alıyor.”

YENİDOĞAN HEMŞİRESİNE İHTİYAÇ DEVAM EDİYOR

Türkiye’de yenidoğan ünitelerinin sayıca hemen her bölgede ve şehirde artmış olmasının yanında hizmet sunum şekillerinde düzenlemeye ihtiyaç olduğunu söyleyen Prof. Dr. Asiye Nuhoğlu, genel yaklaşım olarak özellikle büyük şehirlerde 3’üncü ve 4’üncü düzey olarak nitelenen en üst düzey hizmetin sunulduğu yatak sayısının beklenenden daha fazla olduğunu dile getirdi.

Asıl ihtiyacın 1’inci ve 2’nci düzey yataklara olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Nuhoğlu, Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde bu alanda uzman olanların yanı sıra deneyimi olan pediatri uzmanları da hizmet sunumu gerçekleştiriyor. Özel ve kamuda çalışan yenidoğan uzmanı ve bu alanda uzmanlaşmış hemşire dağılımındaki farklılıklar ve sayıca yetersizlik durumunu düşündüğümüzde yenidoğan uzmanı ve hemşiresi ihtiyacı devam etmektedir” dedi.

(Visited 20 times, 1 visits today)