Kovid-19 nedeniyle verem kabusu geri gelir mi?

Kovid-19 salgını, veremle savaşı da olumsuz etkiledi. Araştırmalara göre, son 1 yılda dünyada tüberküloz kontrolünde ciddi sorunlar yaşandı. Ve bu  aksamaların etkisiyle, 2020 yılında tüberküloz ölümlerinin 200 bin ile 400 bin artacağı hesaplanmakta. Türkiye’de durum ne? Türk Toraks Derneği’ne göre, ”verem savaşı dispanserlerinde yapılan muayene, korumaya alınan kişi,  yapılan temaslı muayene ve bakteriyolojik inceleme sayıları yaklaşık yüzde 40 düzeyinde azaldı. Yeni kayıt edilen tüberkülozlu hasta sayısında azalma ise yüzde 26 olarak gerçekleşti. 

Türk Toraks Derneği Tüberküloz Çalışma Grubu Yürütme Kurulu’nun Verem Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, kovid-19 (covid-19) salgınının veremle olan savaşı olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Kovid-19, bu mücadelede 5-8 yıllık bir gerilemeye neden olabilir 

Dünya Sağlık Örgütü ve birçok araştırıcı tarafından, kovid-19 salgınının veremle savaşa etkileri araştırılmıştır. Bu araştırmalara göre son 1 yılda verem savaşı (tüberküloz kontrolü) ciddi sorunlar yaşamıştır. Hemen her ülkede tanı konulan hasta sayısı azalmıştır.

Özellikle, tüberküloz hasta yükü fazla olan ülkelerde salgınının etkisinin kalıcı olacağı düşünülmektedir. Dünyada son yıllarda verem savaşında başarılı bir çizgi izlenmektedir. Salgın ise bu mücadelede 5-8 yıllık bir gerilemeye neden olabilir.

Bu yıl veremden ölümlerin artacağı hesaplanmakta

Dünyada tüberküloz hastalarının tanı almasında, tedavilerinde, temaslılarının muayenesinde ve koruyucu tedavi uygulamalarında ciddi aksamalar yaşanmaktadır. Bu aksamaların etkisine göre, 2020 yılında tüberküloz ölümlerinin 200 bin ile 400 bin artacağı hesaplanmaktadır.

Türkiye’de durum nedir?

Ülkemizde başarılı şekilde yürütülen tüberküloz kontrolünün,  kovid-19 salgını koşullarında kısmi bir gerileme yaşadığını görüyoruz. Türkiye’de de pandemi, tüberküloz kontrolünü olumsuz etkilemiştir. 2020 yılı verileriyle  2019 yılı verileri karşılaştırılmıştır. Buna göre verem savaşı dispanserlerinde yapılan muayene sayısı, korumaya alınan kişi sayısı, yapılan temaslı muayene sayısı ve bakteriyolojik inceleme sayıları yaklaşık yüzde 40 düzeyinde azalmıştır. Yeni kayıt edilen tüberkülozlu hasta sayısı yüzde 26 oranında azalmıştır.

Sayılardaki azalma neden kaynaklanıyor? 

Hastaların sağlık kurumlarına başvurmaması,
Hastaların sağlık kurumlarına geç başvurması,
Sağlık kurumlarının kovid-19 dışındaki hastalıklara yeterince zaman ayıramaması,
Tüberküloz test ve tanı işlemlerinin yapılma oranındaki düşüş,
Sağlık personelinin kovid-19 için görevlendirilmesidir.

Verem (tüberküloz) nedir?

Tüberküloz, Mycobacterium tuberculosis basiliyle oluşan bulaştırıcı bir hastalıktır. Tüberküloz hastasının solunum yoluyla havaya saçtığı mikroplar, sağlıklı kişiler tarafından nefesle alınarak akciğerlerine yerleşebilir. Akciğere gelen mikrop ya vücutta hapsedilir ve sessiz bir enfeksiyon olarak kalır ya da hastalık yapar.. Tedavisi vardır. İlaçları Sağlık Bakanlığı ücretsiz verir. Tedavileri verem savaşı dispanserleri yürütür.

Dünyada tüberküloz 

Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinde sessiz tüberküloz enfeksiyonu vardır. Dünyada her yıl 1,2 milyon insan veremden ölmekte,  her yıl 10 milyon yeni hasta ortaya çıkmakta. Ve bunların ancak yüzde 71’i kayda geçmektedir.  Hastaların kayda geçmeyenleri, düzenli tedavi edilmeyenleri ve takipsiz olanları ölümle sonuçlanmaktadır. 

Tüberküloz bir yoksulluk hastalığıdır. Yoksulluk yanında, yetersiz beslenme, sigara içilmesi, diyabet, HIV enfeksiyonu da verem hastalığının ortaya çıkmasına neden olur.

Türkiye’de tüberküloz 

 Ülkemizdeki tüberkülozlu hasta sayısı her yıl azalmaya devam etmektedir. 2005 yılında 20 bin 535 olan toplam olgu sayısı, 2019 yılında 11 bin 401 olarak gerçekleşmiştir. Yıllar içinde nüfusun artmasına rağmen hasta sayısı düşmüş, toplam olgu hızı yüz binde 29,8’den 13,7’e gerilemiştir.

(Visited 11 times, 1 visits today)