Rüyaları hatırlamak için öneriler

Yaşamın  yaklaşık üçte biri uykuda geçiyor ve sıklıkla birden fazla rüya görülüyor. Ancak rüyaların yüzde 95-99’u uyanıldığında hızla unutuluyor. Sağlıklı bir uyku, ”rüyalarımı hatırlamak istiyorum” telkini ve rüya  defteri, rüyalarınızı hatırlamanıza yardımcı olabilir. Rüyayı, ”zihnimizin uyku sırasında oluşturduğu görüntü ve öyküler olarak ya da duyusal, bilişsel ve duygusal boyutların olduğu farklı bir tür bilinçlilik hali” olarak tanımlayan[...]