Primer immün yetmezlik (PİY) gizli kalmış halk sağlığı sorunu

Türkiye’de Primer İmmün Yetmezlik (PİY) sıklığı akraba evlilikleri nedeniyle yüksek. Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. İlhan Tezcan, tanı konulan hastalarda kök hücre naklinin sihirli bir dokunuş olduğunu belirtti. Klinik İmmünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. İlhan Tezcan, Primer İmmün Yetmezlik (PİY) alanında farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirerek, bağışıklık sistemi (İmmün sistem) olmadan sağlıklı bir yaşamın söz[...]