Veteriner hekimlerden Kurban Bayramı uyarısı

Bu yıl kurbanlıklar kurban satış alanlarına 16 Temmuz tarihinden itibaren getirilecek. 

Peki pandemi koşullarında kurban satış yerleri risk oluşturuyor mu?

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan:

Vatandaşların kurbanlık satın almak için çok sayıdaki kurban satış alanını ziyareti, kurbanlığın kesimi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımı sırasında önemli bir insan trafiği oluşacaktır. Bu hareketliliğin Kovid-19’’un bulaşması açısından önemli bir risk oluşturacağı açıktır.”

İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan, İstanbul’a bu yıl kurbanlıkların kurban satış alanlarına 16 Temmuz tarihinden itibaren getirileceğini ifade ederek,  Vatandaşların kurbanlık satın almak için çok sayıdaki kurban satış alanını ziyareti, kurbanlığın kesimi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımı sırasında önemli bir insan trafiği oluşacaktır. Bu hareketliliğin Kovid-19’’un bulaşması açısından önemli bir risk oluşturacağı açıktır” dedi.

İstanbul’da kesilen kurbanların yarısına yakınının belediyelerin denetlediği ünitelerde, kalanının ise otopark gibi kesime uygun olmayan alanlar ile sokaklarda yapıldığını dile getiren Arslan, hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıkların toplum sağlığı için riskler oluşturduğunu, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl Kurban Bayramı’nın çok daha ciddiyetle değerlendirilmesini gerektiğini anlattı.

Kurban Bayramı öncesinde hayvanların, oldukça uzun mesafeler katederek bölge veya şehir değiştirdiğini kaydeden Arslan, bu yıl kurbanlıkların kurban satış alanlarına 16 Temmuz tarihinden itibaren getirileceğini, kurban öncesi, sırası ve sonrasını da kattığımızda hayvanların satış ve kesim alanlarında en az üç hafta kalacağını söyledi.

Arslan, ”Vatandaşların kurbanlık satın almak için çok sayıdaki kurban satış alanını ziyareti, kurbanlığın kesimi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtımı sırasında önemli bir insan trafiği oluşacaktır. Bu hareketliliğin Kovid-19’’un bulaşması açısından önemli bir risk oluşturacağı açıktır” dedi.

Her kurbanın satışı, kesimi ve dağıtımı ile aile bireylerinin teması da düşünülürse yaklaşık bir milyon kişinin bulaş açısından risk altında olduğunun düşünülebileceğini de belirten Arslan, şunları dile getirdi:

”Diğer şehirlerden gelen çok sayıdaki üreticinin bayram sonrası dönüşleri de bu şehirlere hastalığın taşınmasına aracılık edebilir. Tüm bu riskler düşünüldüğünde yaklaşan organizasyonun Kovid-19 tedbirleri açısından ayrıca değerlendirilmesi, bulaşmanın minimuma indirilmesi için önlemler alınması ve kamuoyunun konuya ilişkin bilgilendirilmesi önem arz etmektedir.”

 

 Alınacak önlemlerin temel hedefi insan trafiğini azaltmaya yönelik olmalıdır.

 • Öncelikle kurbanlıkların transportu yapılmadan, yetiştirildiği bölgelerde kesime sevk edilmesi için projeler geliştirilmelidir. Bu amaçla; büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar vekaletle memleketlerinde kesim yapmaya teşvik edilmeli ve bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması sağlanmalıdır.
 • İstanbul’da yapılacak kesimlerde kurban sahibinin kesim yerine gelmeden, kurbanının vekalet verdiği kurum tarafından kesilerek kendisine ulaştırılması, yasalar ve altyapı imkanları elverdiği oranda, yerel yönetimlerin bağışlanan kurbanları kavurma vb ürünlere işledikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırması gibi seçenekler değerlendirilmelidir.
 • Kurban kesim ve satış yerlerinin kapasiteleri yarı yarıya düşürülmeli, sosyal mesafe kuralları ödünsüz uygulanmalıdır.
 • Satış ve kesim yerleri bariyerlerle sınırlandırılmalı, giriş kapıları kontrollü olmalıdır.
 • Kurban satış yerlerinde pazarlık yaparken tokalaşmanın önüne geçilmeli, maske ve ateş kontrolü mutlaka yapılmalı, tüm ziyaretçilerin galoş giymesi sağlanmalıdır.
 • Kesimlerin üç güne yayılması ve randevulu yapılması için düzenleme yapılmalıdır.
 • Kesim için özel sektörün işlettiği onaylı işletmeler kullanılmalı, kapasite arttırılmalıdır.
 • Kurban satış yerleri ile kesim yerlerinde denetim yapmak üzere yeterli sayıda veteriner hekim bulundurulmalıdır.
 • Kesimde görevli tüm personelin sağlık kontrolü yapılmalı, uygun kıyafetlerle çalışmaları sağlanmalıdır.
 • Kesimde görevli tüm personel hayvan refahı, hijyen ve toplum sağlığı konusunda bilgilendirilmelidir.
 • Kesilen kurbanlar hak sahiplerine ambalajlı verilmelidir.
 • Kesim sonrası hayvansal atıkların usulüne uygun olarak bertaraf edilmesi sağlanmalıdır.
 • Sürecin en sağlıklı şekilde yönetilmesi için yazılı ve görsel basın, billboardlar, broşürler vb kullanılarak vatandaşlar bilgilendirilmelidir.
 • Tüm bu önlemlerin alınmasında Veteriner Hekim Odası’yla işbirliği yapılmalı ve meslek odası mutlaka Kurban Hizmetleri Komisyonu ve İl Pandemi Kurulu’nda yer almalıdır.
 • Toplum sağlığını korumak adına kurban alanlarında bulunan Veteriner hekimlere karşı görülen şiddetin önlenmesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
(Visited 6 times, 1 visits today)