”Utangaç” testis mi ”inmemiş” testis mi?

Yenidoğan erkek bebeklerde görülen sağlık problemlerinden biri de inmemiş testis. Uzmanlar,  cinsel kimliğin ve üremenin en temel organı olarak adlandırılan testislerin ilk muayenesinin, erken dönemde  yapılmasının büyük önem taşıdığının altını çiziyor. Ve bazen ”utangaç testisle, inmemiş testisin” karıştırılabildiğine dikkati çekiyor.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Murat Kemal Çiğdem,  ‘‘utangaç testis ile inmemiş testisin”  karıştırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

”Utangaç testiste de torbada olmayabilir”

Erkek bireylerde iki adet testisin bulunması ve bu testislerin hormon ve sperm üretimini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilmesi için torbada olması gerekmektedir. İnmemiş testis durumunda, testislerden biri ya da ikisi torbada olmayabilir. Bu gibi durumlarda testislerin işlevlerini yitirmesi söz konusu olabilir.

Testisin torbada olmaması, utangaç testis denilen durumda da gözlemlenebilir. Utangaç testiste, torbada bulunmayan testis tekrar aşağı inebilmektedir. İnmemiş testis ile utangaç testisin karıştırılmaması çok önemlidir.

Yanlışlıkla utangaç testis olduğu düşünülen…

Utangaç testis için yenidoğan bebekte kontroller yapılıp, inmemiş testis ile utangaç testis ayrımı mutlaka hekim tarafından yapılmalıdır. Yanlışlıkla utangaç testis olduğu düşünülen bir durumda tedavide gecikme testisin kaybedilmesiyle sonuçlanabilir.

Ayrıca, bebeklik döneminde testisleri torbada olan utangaç testisli bir kısım hastanın, ileri ki  yaşlarında testisin yukarıda kalarak, torbaya inmediği ve ancak ameliyatla düzelebileceği durumlarla da karşılaşabilmekteyiz.

İnmemiş testis ile karıştırılan utangaç testisin de mutlaka tedavi edilmesi gerekmektedir. İnmemiş testiste takip sürecine hızlı bir şekilde başlanmalı, sonuç alınmadığı takdirde geç kalınmadan yapılacak cerrahi girişimle, testis torbaya yerleştirilerek tedavi edilmelidir.

(Visited 9 times, 1 visits today)