“Üçlü negatif meme kanseri” genç kadınları hedef alıyor…

Meme kanseri, dünyada kanser türleri içerisinde kadınlarda görülme sıklığı açısından ilk sırada yer alıyor. Meme kanseri tiplerinden “üçlü negatif meme kanseri” ise genç kadınları hedef alıyor.

 

 

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Sönmez, meme kanseri tiplerinden  ”üçlü negatif meme kanseri’‘nin daha çok genç kadınlarda görüldüğünün altını çizdi.

Kanser Savaşçıları Derneği tarafından gerçekleştirilen ”Üçlü Negatif Meme Kanserinde Hasta Yolculuğu’‘ araştırmasının sonuçlarının açıklandığı toplantıda konuşan Prof. Dr. Özlem Sönmez, üçlü negatif meme kanseri konusunda şunları söyledi:

Tüm meme kanseri vakalarının yüzde 10-15’ini oluşturuyor

Üçlü negatif meme kanseri (TNBC) alt tipi, küresel ölçekte tüm meme kanseri vakalarının yaklaşık yüzde 10-15’ini oluşturur. Türkiye’de ise farklı yıllarda yayınlanan verilere göre, meme kanseri alt tipleri içerisinde TNBC görülme oranı benzerdir. TNBC, diğer meme kanseri tiplerinden hastalık seyri ve tedavi yanıtı açısından farklılıklar gösterir.

Genellikle genç ve ailede kanser öyküsü olan kadınlarda oluşur…

Üçlü negatif meme kanseri hastaları genellikle genç ve önemli bir kısmı da ailede kanser öyküsü olan kadınlardan oluşur. Hastalığın genç yaştaki kadınlarda geç evrede teşhis edilmesi ve agresif seyirle ilerlemesi nedeniyle hastaların yenilikçi tedavi seçeneklerine hızlı erişimi daha da önemlidir. 

Tedaviyi sosyal medyada aramayın

Hastaların, konunun uzmanı olmayan kimseler tarafından oluşturulan, özellikle sosyal medya kaynaklarından tedavi yöntemleri araması, tanı ve tedavi süreçlerinde telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlara yol açabiliyor. Hastalığın tedavisi ve takibi için hasta, tıbbi onkoloji uzmanına başvurulmalıdır. Ülkemizde bu alanda çalışan tıbbi onkoloji uzmanlarının bilgi seviyesi en üst düzeydedir ve güncel bilimsel gelişmeleri takip ederler.

(Visited 9 times, 1 visits today)