7 bin doktor yeni yönetmeliğe dava sürecini başlatıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile sistem dışına itilen muayenehanesi olan doktorlar, bir araya geldi. Muayenehaneler Derneği Başkanı Dr. Cihangir Çakıcı, ”Söz konusu düzenleme anayasayla,  kanunlar ve hukukun temel ilkeleriyle ters düşmektedir. Gerek doktorlar gerekse hastalar için istenmeyen sonuçlar doğuran bu durum, sağlık sektörü içinde çıkmazları beraberinde getirecektir” dedi.[...]

Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayımlandı 

Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.  Yeni düzenlemeyle artık uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla, hastalara uzaktan e-reçete yazmak veya rapor vermek mümkün olacak.Uzaktan sağlık hizmeti sunan sağlık tesislerinin en geç 6 ay içinde “Uzaktan Sağlık Hizmeti Faaliyeti İzin Belgesi” alması zorunlu olacak. Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. Sağlık Bakanlığı, yönetmelikle[...]

Özel polikliniklere tanınan bazı süreler uzatıldı

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarına yeni düzenlemeye uyum konusunda tanınan bazı süreler uzatıldı. Özel sağlık kuruluşlarının yönetmelikte yapılan son değişiklere uyumu konusundaki bazı işlemlere ilişkin süreler, 2022 yılı ortasına kadar uzatıldı. AjansBizim haberine göre, ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarına yeni düzenlemeye uyum konusunda tanınan bazı süreler uzatıldı. Ayakta Teşhis[...]