Sağlıkta artan şiddete karşı “TTB Yanımda” uygulaması kullanıma açıldı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) sağlıkta artan şiddete karşı önlemlerin yetersiz kalması üzerine, hekimler arasındaki dayanışmayı artırmak ve hekimlerin tabip odalarına ulaşımını kolaylaştırmak için tasarladığı “TTB Yanımda” mobil uygulaması kullanıma açıldı. “TTB Yanımda” uygulamasında; şiddete maruz kalan hekimin acil durum butonuna basması halinde TTB’ye ve tabip odaları temsilcilerine, hekimin çalıştığı kurumda tabip odası tarafından belirlenen temsilciye,[...]