Sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin karar Resmi Gazete’de

İstihdam edilecek 27 bin sözleşmeli sağlık personelinin hizmet birimlerinin 2022 sonuna kadar yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete‘de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararda, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin, 2022 sonuna kadar uygulanmak üzere yeniden[...]

Sağlık Bakanlığı’na 20 bin sağlık personeli alımı

Sağlık Bakanlığınca ataması yapılacak 20 bin sağlık personeline ilişkin duyuru Resmi Gazete’de yayımlandı. Sağlık Bakanlığınca ataması yapılacak 20 bin sağlık personeline ilişkin duyuru Resmi Gazete’de yayımlandı.   AjansBizim haberine göre,  alınacak sözleşmeli sağlık personeli Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatında görevlendirilecek. Adaylar tercihlerini 16-22 Aralık arasında ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yapacak. Başvuru şartları ve tercih kılavuzu da[...]

İlaç fiyatlarına yüzde 20 zam bekleniyor

İlaca yüzde 20 oranında zam yapılacağı anlamına gelen “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar” Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazetede yayımlanan “Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”a eklenen maddede, “Beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak TL cinsinden 1 Euro değeri, 2021 yılı için bir önceki dönemde uygulanan 1 Euro[...]

Resmi Gazete’de yayımlandı: Koronavirüs aşısı için düzenleme

Koronavirüs aşısı için ruhsatlandırma yönetmeliğine “acil kullanım onayı” hükmü eklendi. “Beşeri tıbbi ürünlerin” ruhsatlandırılması yönetmeliğine aşılar için “acil kullanım onayı” hükmü eklendi. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Dünya Sağlık Örgütü veya sağlık bakanlığı tarafından bulaşıcı hastalık kapsamında kabul edilen durumlarda, etkinlik, güvenlilik ve kaliteyle ilgili kapsamlı veriler sağlanamasa da aşılar için acil kullanım onayı verilecek.[...]

Resmi Gazete’de yayımlandı. Kamu çalışanlarına yönelik tedbirler neler?

Koronavirüs kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirlerle ilgili genelge Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgede çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği belirtildi. Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla corona virüsü kapsamında kamu çalışanlarına yönelik tedbirlerle ilgili genelge yayımlandı. Genelgede kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma[...]

Genetik hastalıklar merkezlerine yeni kriterler

Sağlık Bakanlığı, genetik hastalıklar değerlendirme merkezleri için kriterleri değiştirdi. Sağlık Bakanlığı, genetik hastalıkların tanısının belirlenmesi ve genetik danışmanlık verilmesi amacıyla kurulan genetik hastalıklar değerlendirme merkezleri için kriterleri değiştirdi. Resmi Gazete‘de yayınlanan kriterler ise şöyle; Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; genetik hastalıkların tanısının belirlenmesi ve genetik danışmanlık verilmesi amacıyla, genetik hastalıklar değerlendirme merkezlerinin ruhsatlandırılması, açılması, çalışması[...]

Ayakta teşhis ve tedavi yapan tıp merkezlerinin yapacağı cerrahi işlemler

Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan tıp merkezlerinde yapılacak cerrahi işlemlerin güncellediği yönetmelik Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek. Güncellenen liste için

Bildirimi yapılmayan ilacın ruhsatı askıya alınacak

Zorunlu olmasına karşın, belirli işlemlerde ilaç takip sistemine bildirimi yapılmayan ilaçların ruhsatının askıya alınmasına ilişkin düzenleme, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğine eklenen düzenleme uyarınca, zorunlu olmasına karşın belirli işlemlerde ilaç takip sistemine bildirimi yapılmayan ürünlerin ruhsatı askıya alınacak. Söz konusu düzenlemeyi içeren Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair[...]