7 bin doktor yeni yönetmeliğe dava sürecini başlatıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile sistem dışına itilen muayenehanesi olan doktorlar, bir araya geldi. Muayenehaneler Derneği Başkanı Dr. Cihangir Çakıcı, ”Söz konusu düzenleme anayasayla,  kanunlar ve hukukun temel ilkeleriyle ters düşmektedir. Gerek doktorlar gerekse hastalar için istenmeyen sonuçlar doğuran bu durum, sağlık sektörü içinde çıkmazları beraberinde getirecektir” dedi.[...]

7 bin doktor yönetmeliğe dava açmaya hazırlanıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile sistem dışına itilen muayenehanesi olan doktorlar, hukuka aykırı olan yönetmeliğin iptali için dava sürecini başlatıyor. Türkiye genelinde muayenehanesi bulunan 4 bin 500’ü cerrah olmak üzere toplam 7 bin doktor, Sağlık Bakanlığı tarafından Ocak 2023 itibariyle uygulamaya konacak yönetmeliğin iptali için dava sürecini başlatacaklarını duyurdu. Muayenehaneler[...]