Küme tipi baş ağrısının gıdalar, hormonal değişiklikler veya stresle ilgisi yok

Küme tipi baş ağrısı, başın bir tarafında, genellikle göz çevresinde hissedilen dayanılmaz ağrılar olarak tarif ediliyor. Küme tipi baş ağrılarının kesin nedeni bilinmiyor ancak küme baş tipi ağrısında vücudun biyolojik saatindeki anormalliklerin rol oy nadığını düşünülüyor. Migren ve gerilim baş ağrısının aksine, küme tipi baş ağrısının gıdalar, hormonal değişiklikler veya stres gibi tetikleyicilerle ilişkili olmadığı[...]