TTB’den 2022 TUS Birinci Dönem Kontenjan Tablosunun İptali İçin Danıştay’a Başvuru

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen 2022 Tıpta Uzmanlık Sınavı birinci dönem kontenjan tablosunun yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’a başvuruda bulundu. Tıp eğitiminin niteliğine ilişkin ulusal ve uluslararası metinler ile Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun (TUK) görevlerinin işaret edildiği başvuruda, kontenjan tablosunun Anayasa’nın 130. maddesine, 2547[...]