Nisan ayı ve sonrasında ölen 9 sağlık çalışanından 6’sı aşı yaptırmadı

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Türkiye’de Sağlık Çalışanı Ölümlerinin Anlattığı” adlı raporu yayımlandı.

Raporda; salgının başından 31 Mayıs 2021 tarihine kadar Covid-19 hastalığına bağlı olarak yaşamını yitirmiş 403 aktif sağlık çalışanının yaşı, cinsiyeti, çalıştığı ili ve kurumu, aylara göre ölüm dağılımı, mesleği, kronik hastalık durumu, mesleklere göre ölüm hızları değerlendirildi.

Rapora göre; Türkiye’de, sağlık çalışanlarının yüzde 14,8’ini hekimler, yüzde 3’ünü eczacılar, yüzde 24,5’ini hemşire ve ebeler oluşturmakta iken; toplanan  verilere göre Covid-19’a bağlı ölümlerin yüzde 36,0’sı hekimlerde, yüzde 13,2’si eczacılarda ve yüzde 6,0’sı hemşire ve ebelerde olmuştur.

Nisan ayı ve sonrasında ölen sağlık çalışanlarından 9’unun aşı bilgisine, TTB tarafından ulaşılabilmiştir. Aşı bilgisine ulaşılan 9 sağlık çalışanından 6’sının, aşılanmak ile ilgili tereddütleri nedeniyle 2 doz aşılı olmadıkları bilinmektedir. 

 

Türkiye’de Covid-19’a bağlı olarak ilk ölümün açıklandığı 17 Mart 2020 tarihinden 31 Mayıs 2021 tarihine kadar hayatını kaybeden sağlık emekçilerinin önlenebilir ölümlerinin değerlendirildiği raporda, ülkemizdeki sağlık politikaları ve sağlık emekçilerinin durumuna dair bir bakış açısı sunuldu.

Raporun önsözünde şu ifadelere yer verildi: 

“Bilimsel bir salgın yönetimi ile sağlık çalışanlarının emekleri karşılıksız bırakılmadığında, çalışma koşulları iyileştirildiğinde sağlık çalışanlarının ölümleri önlenebilecektir. Üzücü olan, Türkiye’de sağlık emekçilerinin haklarının ölümlerinden sonra bile gasp edilmesidir; Covid-19’un sağlık çalışanları için meslek hastalığı sayılması ile ilgili TTB’nin önerdiği yasa tasarısı, TBMM’de görüşülmemiştir. Meslek hastalığı konusunda illiyet bağı arayanları ‘Türkiye’de Sağlık Çalışanı Ölümlerinin Anlattığı’ raporunu okumaya davet ediyor ve yeniden güçlü bir sesle dillendiriyoruz:

Covid-19 Sağlık Çalışanları için Meslek Hastalığı Kabul Edilmelidir!”

Rapordan, bazı bölümler şöyle:

”Bu raporda; salgının başından 31.05.2021 tarihine kadar Covid-19 hastalığına bağlı olarak yaşamını yitirmiş 403 aktif sağlık çalışanının yaşı, cinsiyeti, çalıştığı ili ve kurumu, aylara göre ölüm dağılımı, mesleği, kronik hastalık durumu, mesleklere göre ölüm hızları değerlendirildi.

Türkiye’de, sağlık çalışanlarının yüzde 14,8’ini hekimler, yüzde 3’ünü eczacılar, yüzde 24,5’ini hemşire ve ebeler oluşturmakta iken; topladığımız verilere göre Covid-19’a bağlı ölümlerin yüzde 36,0’sı hekimlerde, yüzde 13,2’si eczacılarda ve yüzde 6,0’sı hemşire ve ebelerde olmuştur.

Türkiye’de hekimlerin yüzde 18,6’sı, diş hekimlerinin yüzde 51,9’u özel sağlık kurumlarında; ancak ölen hekimlerin yüzde 58,6’sı, diş hekimlerinin yüzde 95,7’si ve eczacıların yüzde 98,1’i özel sağlık kurumlarında çalışmaktadır.

Türkiye’deki 174 bin 187 hekimin 71 bin 933’ü kadın; 102 bin 254’ü erkektir. Hekimlerde Covid-19’a bağlı ölüm 10.000’de 8,32; erkek hekimlerde 10.000’de 13,78; kadın hekimlerde 10.000’de 0,56’dır.

Eczacılarda Covid-19’a bağlı ölüm 10.000’de 14,70’dir. Hemşire-ebelerde Covid-19’a bağlı ölüm 10.000’de 0,83’tür.

Covdi-19’a bağlı nedenlerle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yüzde 87,1’i ve ölen hekimlerin yüzde 97,2’si erkektir.

Türkiye’de, pandemide ölümlerin büyük çoğunluğunun 65 yaş ve üstünde olduğu ortada iken ölen sağlık çalışanlarının yaş ortalaması 55,3’tür. Bu ortalama yaş hekimlerde 59,7; eczacılarda 67,3; hemşire ve ebelerde 40,9’dur.

Ölen 34 yaş ve altındaki sağlık çalışanlarının yüzde 38,9’u; 35-49 yaş arasındakilerin yüzde 43,8’i işçi statüsünde çalışanlardır.

Acil sağlık hizmeti istasyonu çalışanlarından Covid-19’a bağlı nedenlerle hayatını kaybeden 12 kişinin 11’i ambulans şoförü olarak çalışmaktaydı.”

2021 yılındaki sağlık çalışanlarının ölümlerinde; aşı reddi/tereddütleri mi var?

Raporda, ilgi çeken bir başka bölümde, şunlar kaydedildi:

”2021 yılındaki sağlık çalışanlarının ölümlerinde; aşı reddi/tereddütleri göz ardı edilmemelidir. Nisan ayı ve sonrasında ölen sağlık çalışanlarından 9’unun aşı bilgisine, TTB tarafından ulaşılabilmiştir. Aşı bilgisine ulaşılan 9 sağlık çalışanından 6’sının, aşılanmak ile ilgili tereddütleri nedeniyle 2 doz aşılı olmadıkları bilinmektedir. 

Aşı kararsızlığı; 2019 yılında, küresel sağlığı tehdit eden 10 başlık arasındaydı. Türkiye’deki aşılanma oranları göz önüne alındığında; Sağlık Bakanlığı’nın, gerek sağlık çalışanları gerek toplum üzerinde etkili bir aşı kabul çalışması yapmadığı; mevcut yönetim anlayışının aşıya güven duygusu oluşturamadığı söylenebilir. 

Dolayısıyla Türkiye; aşı tedariki ve dağıtımındaki zorlukları çözmede başarılı olsa bile Covid-19 aşısına karşı oluşan tereddütleri engelleyemezse salgını önlemek için gereken aşılama oranlarına ulaşamama riskiyle yüz yüze gelecektir.”

Raporun tamamı için tıklayın.

(Visited 33 times, 1 visits today)