Neden prematüre doğuyorlar?

Türkiye’de yıllık prematüre doğan bebek sayısı yaklaşık 133 bin. Bu da ortalama her 10 bebekten birinin hayata erken başladığı anlamına gelmektedir. 

Türk Neonatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Esin Koç,  dünyada her yıl 15 milyon bebeğin zamanından önce doğduğuna işaret ederek, şunları anlattı.

Türkiye’de durum…

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ülkemizde 2022 yılı doğum sayısı 1.166.175’ tir. T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü son verilerine göre, Türkiye’deki prematüre doğum oranı yıllık yüzde 10,2’ dir. Yani ülkemizde yıllık prematüre doğan bebek sayısı yaklaşık 133 bindir. Bu da ortalama her 10 bebekten birinin hayata erken başladığı anlamına gelmektedir. En riskli grup olan doğum ağırlığı 1500 gram altında doğan bebek sayısı ise geçen yıl için 12 bin 260 olarak bildirilmiştir.

Neden prematüre doğuyorlar?

Prematüre doğum tek bir nedene bağlı değildir. Anneye, bebeğe ya da ortama ait nedenler, prematüre doğuma sebep olabilir.

En sık karşılaşılan nedenlerden biri enfeksiyondur. Özellikle anne gebeyken son aylarda geçirilmiş ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, vajinal enfeksiyonlar ya da su kesesinin zamanından önce açılması ve amniyon sıvısı dediğimiz, bebeğin içinde bulunduğu suyun enfekte olması, erken doğum nedenleri arasındadır.

Ama bunun dışında başka nedenler de olabiliyor. Örneğin annenin astım, diyabet, tiroit gibi bir kronik hastalığının olması, kalp hastalığı, tansiyon, böbrek hastalığı, stres, beslenme bozuklukları gibi durumlar da erken doğuma neden olabiliyor.

Bununla birlikte bazen de altta yatan hiçbir neden bulunamıyor. Onun için her gebe annenin prematüre doğum yapma ihtimali vardır ve bu durumu her zaman öngörmek mümkün olmayabilir.

(Visited 10 times, 1 visits today)