İnsülin direnci, kas erimesi için ciddi bir risk faktörü

Halk arasında ”kas erimesi” olarak da bilinen sarkopeni, hareketleri sınırlarken günlük yaşamı da oldukça olumsuz etkiliyor. 50 yaş ve üzeri bireylerin yarısından fazlasında görülen sarkopeniyi, yanlış  beslenme ve stres tetikliyor. 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şenay Sıldır, geriatrik bir sendrom olan sarkopeninin (kas erimesi), yaşa bağlı olarak kas fonksiyonlarında, gücünde ve kitlesinde yaşanan azalma olduğunu  söyledi.

İnsülin direnci, ciddi bir risk faktörü oluşturuyor

Yaşlı nüfusun giderek artmasıyla daha sık görülmeye başlanan sarkopenin klinik etkileri çok yüksektir. Fiziksel yetersizlik ve düşük yaşam kalitesine sebep olan sarkopeni, fonksiyonel azalma sebebiyle disabilite, yorgunluk ve düşmeye yol açabilir.

50 yaş ve üzeri bireylerin yüzde 60’ında görülen sarkopeni, bazı hastalıklarla ilişkilidir. Bunlardan biri olan insülin direnci, kas fonksiyonlarının bozulmasına yol açar. İskelet kas kütlesinden azalmaya yol açan insülin direnci, ciddi bir risk faktörü oluşturmaktadır. Konuyla ilgili yapılan araştırmalar da bunu kanıtladığından, insülin direnci olan kişilerin mutlaka ideal kiloda olması ve bol bol hareket etmesi gerekir. Çünkü sarkopeni olan hastalarda yağ oranı fazla, kas oranı düşüktür. Bu durum hareket kabiliyetini daha da olumsuz etkiler.

Sarkopenide tedavi 

Sarkopeni tedavisinde amaç, fiziksel egzersiz ve uygun beslenme yöntemleriyle hastayı desteklemektir. Fiziksel aktivite söz konusu olduğunda kişilere orta dereceli egzersizler verilir ve bu egzersizleri protein ve D vitamini yönünden zengin bir beslenmeyle desteklemesi istenir. Bunların yanı sıra hormonal tedaviler ve ACE inhibitörleri de tedaviye dahil edilerek, hastanın kas fonksiyonlarını geri kazanması hedeflenir.

(Visited 24 times, 1 visits today)