Her 3 sağlık çalışanından 2’si Kovid-19 nedeniyle depresyonla karşı karşıya

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği’nin (TÜSAD) sağlık çalışanlarına yönelik Kovid-19 Anketi, salgın ilişkili hastalıkla mücadele eden sağlık görevlilerinin psikolojik risk altında olduğunu gösterdi.

Sağlık çalışanlarının yüzdesi 77.2’si Kovid-19 nedeniyle kaygı ve korku hissi duyduğunu, yüzde 4’ü de psikolojik destek aldığını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, riskleri artan sağlık çalışanlarını da derinden etkiledi. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Kovid-19 Değerlendirme Anketi”, salgın ilişkili hastalıkla mücadele eden sağlık görevlilerinin psikolojik risk altında olduğunu gösterdi.

Ankete toplam 300 sağlık çalışanı katılıdı. Bunların 193’ü kadın, 107’si erkeklerden oluştu. Katılımcıların yüzde 82’si doktor, yüzde 11’i hemşire, yüzde 7’si de diğer sağlık çalışanı.

Ankete sağlık çalışanlarının yüzde 73’ü koronavirüs hastalarıyla acilde ya da poliklinikte karşılaştı. Katılımcıların yüzde 17.8’i hasta ile maskesiz olarak yakın temas öyküsü olduğunu belirtirken, yüzde 6.6’sı da hastalığı bizzat geçirdi.

Kovid-19 nedeniyle kaygı ve korku hissi duyduğunu ifade eden katılımcıların oranı yüzde 77.2 olurken, yüzde 4’ü de psikolojik destek aldığını belirtti.

‘KOŞULLAR İYİLEŞTİRİLMELİ’ ÇAGRISI

Bu sonuçları değerlendiren TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Onur Turan, “Sonuç olarak, ciddi risk altında hizmet veren sağlık çalışanlarının içinde bulunduğu olumsuz koşulların, kendilerinde yüksek oranda kaygı ve korkuya neden olduğu ortaya çıktığı görüldü” dedi.

Turan, ortaya çıkan bulguların; sağlık çalışanlarının depresyon açısından risk altında olduğunu gösterdiğini ifade ederek, ”Bu bulgular, sağlık çalışanlarının pandemi süresince çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ihtiyaç halinde psikolojik destek alması konusunda gereğinin yapılması gerektiğini gösterdi. Bu veriler ışığında, uygun önlemlerin alınması konusunda hem pandemi hastanelerinin idari sorumlularına, hem de Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunuyoruz” dedi.

(Visited 7 times, 1 visits today)