Filyasyondan görev yerlerine dönen diş hekimlerinden çağrı

İstanbul’da  aralarında diş hekimlerinin de yer aldığı yaklaşık iki bin kamu sağlık çalışanı, 1 Haziran itibariyle filyasyondan kurumlarına geri döndü. İstanbul Dişhekimleri Odası, filyasyon dönüşünde büyük sorunlar yaşanmaması için  Sağlık Bakanlığına çağrıda bulundu.

İstanbul Dişhekimleri Odası (İDO) tarafından yapılan yazılı açıklamada,  İstanbul’da, 15 ay önce kamu ağız diş sağlığı kurumlarından filyasyonda görevlendirilen yaklaşık iki bin diş hekimi, hemşire, diş teknisyeni, diş hekimi yardımcısı, veri giriş elemanı ve temizlik personelinin, 1 Haziran’da kurumlarına ve asıl işlerinin başına döndüğü kaydedildi.

”Ağız ve diş sağlığı merkezleri pandemi koşullarına uygun hale getirildi mi?

Fedakarlıkla yürüttükleri saha görevinden sonra, on beş aydır yeterli hizmet alamayan hastaları şimdi hizmet bekliyor onlardan. Ancak ortada yanıt bekleyen iki önemli soru var: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) pandemi koşullarına uygun hale getirildi mi ve pandemi koşullarında yeniden eski yoğunluklarda mı çalışılacak? 

Sağlık Bakanlığından talepler

Açıklamada, Sağlık Bakanlığından şunlar, talep edildi:

İki veya daha fazla diş hekiminin bir arada çalıştığı klinikler yeterli dezenfeksiyon ve izolasyona imkan sağlayacak biçimde ve uygun havalandırma sistemleriyle ayrılmalı, pandemi koşullarına uygun biçimde düzenlenmeli.

Dört el çalışma sisteminin diş hekimliğinde önemli bir ihtiyaç olduğu ve pandemide enfeksiyon kontrolü açısından çok daha vazgeçilmez olduğu hatırlanarak, yardımcı personel eksikliği giderilmeli.

Randevusuz hastaların akın ettiği ve aşırı yoğunluklarla bulaş riskinin artabildiği, 24 saatlik acil nöbet poliklinik hizmetleri, amacına uygun bir sisteme dönüştürülmeli veya kaldırılmalı.

Birden fazla hekimin bir arada çalıştığı çoklu kliniklerden dolayı bazı kurumlar vardiya sistemine geçiyor. Bu sistemde, geç saatlerde verimli sağlık hizmeti verilemediği, sağlık çalışanlarında fiziksel ve psikolojik bazı sorunlara yol açabildiği saptanmıştır. İş kazaları oranlarının da arttığı geç saat vardiyaları, iş güvenliği bakımından da sorunlar yaşatabilmekte. Geç saatlerde ulaşım, güvenlik sorunları da oldukça ciddi bir sorun olup, tüm bunlar göz önünde bulundurularak, çalışanlar açısından şeffaf ve katılımcı bir yaklaşımla uygun düzenlemeler yapılmalı.

Yıllardır uygulanan performans sisteminin sıkıntılı boyutları biliniyor. Performansı artırma kaygısıyla hasta sayısı, hastaların alınma sıklığı ve işlem sayısının güncel çalışma protokollerini ihlal edecek oranda artırılması, pandemi koşullarında ertelenebilecek işlemlerin bu koşullarda dahi yapılma gayreti, hasta ve çalışanların sağlığını riske sokacaktır. Dolayısıyla bant tipi bu çalışmadan vazgeçilerek, koruyucu önleyici ağız diş sağlığını önceleyen sağlık politikalarının geliştirilmesi gereklidir.

Ayrıca, ağız diş sağlık hizmetlerinin verilmesinde, kamu özel ayırımı yapılmaksızın, ülkedeki tüm diş ekimlerinin iş gücünden yararlanılmalıdır. Devlet, yurttaşlarımızın özel muayenehane, poliklinikler ile merkezlerden ağız ve diş sağlığı hizmeti almasının yolunu açmalıdır.

(Visited 27 times, 1 visits today)