Evde sağlık hizmeti alanlar çok memnun

Evde sağlık hizmeti alanların yüzde 84’ü aldığı hizmetin beklentilerini karşıladığını ifade etti.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı’nca hazırlanan Evde Sağlık Hizmetleri raporu yayımlandı.  

Rapora göre,  hasta ve hasta yakınının aldığı hizmetten memnuniyeti yüksek bulundu. Hastaların yüzde 84’ü aldığı hizmetin beklentilerini karşıladığını ifade etti.

Raporda, toplumların yaşlanmasına dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

”Dünya genelinde toplum yaşlanmasının hızlandığını ifade eden DSÖ’nün 2019 yılı öngörülerine göre;

• 2015 ve 2050 yılları arasında, 60 yaş üzeri kişilerin toplam nüfus içindeki oranı nerdeyse ikiye katlanarak yüzde 12’den yüzde 22’ye
çıkacaktır.

• 2020’ye kadar, 60 yaş ve daha üzeri kişi sayısı, 5 yaşın altındaki çocuk sayısından daha fazla olacaktır.

• 2050’de yaşlı kişilerin yüzde 80’i düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor olacaktır.

• Toplumun yaşlanma hızı, geçmişe göre daha hızlıdır.”

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de doğurganlık hızının düştüğü ve yaşam süresinin uzadığına dikkat çekilen raporda, TÜİK tarafından yayınlanan ‘İstatistiklerle Yaşlılar 2018’ raporunda, yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken, son beş yılda yüzde 6 artarak 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi olduğunun açıklandığı, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının ise 2014 yılında yüzde 8 iken, 2018 yılında yüzde 8,8’e yükseldiği kaydedildi.

Türkiye’de 2080 yılında her 4 kişiden 1’i yaşlı olacak

Raporda, yapılan nüfus projeksiyonuna göre; toplam nüfusa oranı açısından incelendiğinde, bu oranın 2023 yılında yüzde 10,2, 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080 yılında yüzde 25,6 olacağının öngörüldüğü vurgulandı.

Türkiye’de evde sağlık hizmetinden faydalananların çok büyük kısmının yaşlı hastalar olduğu belirtilen raporda, hastaların memnuniyetinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmada, hizmet alan hastaların yüzde 84’ünün 66 yaş ve üzeri olduğu, bu hastaların yüzde 28’inin tam bağımlı ve hastaların yaklaşık yarısının da engelli raporu olduğu görüldü.

Raporda, şunlar kaydedildi:

”Yapılan çalışmada hasta ve hasta yakınının aldığı hizmetten memnuniyeti yüksek bulunmuştur. Hastaların yüzde 84’ü aldığı
hizmetin beklentilerini karşıladığını ifade etmiştir. Buna karşılık hastanın hizmet talebini iletmesi ile hizmet sunumu arasında
geçen zaman arttıkça hizmetten memnuniyet duyulması azalmaktadır. Bu sebeple artan talep oranında arzı artırıcı
uygulamaların planlanması gerekmektedir.”

(Visited 14 times, 1 visits today)