”Elmalı Davası” hatırlattı: Çocuğun Cinsel İstismarı

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Neslihan İnal, ”İstismara uğrayan çocuklar gelecekte istismar etme ve bu travmayı başkalarına yaşatma gibi bir eğilim içinde olabiliyorlar” dedi.

Medikal Akademi Tıp Hukuku Söyleşilerinde, “Tıbbi, Adli, Hukuki ve Medya Yönleriyle; Çocuğun Cinsel İstismarı” konusu, Dr. Feza Şen moderatörlüğünde;  Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Neslihan İnal, Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş ve Sağlık Hukuku Yazarı Av. Arb. Ümit Erdem tarafından ele alındı.

Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Neslihan İnal, son dönemde ”Elmalı Davası” ile çocuğun cinsel istismarı konusunun yeniden gündeme geldiğini dile getirerek, çocuklara yönelik fiziksel, duygusal ve cinsel istismara dikkat çekti.

İstismarın önlenmesi gereken bir toplum ruh sağlığı sorunu olduğunu vurgu yapan Prof. Dr. İnal, istismarın güçlünün güçsüze gücünü kullanarak tüm haklarını yok etmesi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. İnal, çocuklarda cinsel istismarın ileriye dönük sonuçlarına da değinerek, çocukluğunda istismara uğrayan kişilerin saldırganlaştığı ve suç işleme davranışları gösterdiğine ilişkin verilerin bulunduğunu kaydetti.

”İstismara uğrayan çocuklar gelecekte istismar etme ve bu travmayı başkalarına yaşatma gibi bir eğilim içinde olabiliyorlar” diyen Prof. Dr. İnal, bunun bir kısır döngü olduğunu ve bu zincirin kırılması gerektiğini dile getirdi.

Prof. Dr. İnal, çocuğun istismarı konusunda anne ve babaların eğitilmesi çocuklara da kendini korumayı öğretmek gerektiğini söyledi.    

İlk muayenenin önemi

Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen, toplumumuzun çocuklara bakışında bir sorun bulunduğunu, çocuklara söz hakkı tanımamanın istismara uğrayan çocukların ses çıkaramamasına ve çocukların yaşadıklarını dillendirememesine neden olduğunu anlattı.

İstismara uğrayan 100 çocukla yapılan bir çalışmada bu çocukların 37’sinin sorulara dahi yanıt veremediğinin görüldüğünü belirten Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen, istismara uğrayan çocukların kendilerini ifade edemediğini söyledi.

Bu çocukları adli tıp uzmanlarının muayene ettiğini ve adli tıbbi değerlendirmeyi yaptığını kaydeden Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen, ilk muayenenin nerede, kimler tarafından yapıldığının önemine vurgu yaptı.

Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen, cinsel istismara uğramış çocukların ikincil örselenmesini asgariye indirmek, adli ve tıbbi işlemlerin bu alanda eğitimli kişilerden oluşan bir merkezde ve tek seferde gerçekleştirilmesini temin etmek üzere Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM), kurulduğunu hatırlatarak, çocuğu muayene ederken ve değerlendirirken bir kez daha travmatize etmememin önemini kaydetti.

Toplumsal olarak karanlık taraf

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, çocuğun cinsel istismarı konusunun gazeteciler için haberleştirilmesi zor ve hassas bir alan olduğunu ifade ederek, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’nde çocuklarla ilgili haberlerin nasıl yapılması gerektiğinin de ele alındığını anlattı.

”Çocuğa, hayvana ve kadına yönelik istismar toplumsal olarak karanlık tarafımızı gösteriyor” diyen Güneş, habercilerin bu konuları dile getirdiği zaman hiç kimsenin bununla yüzleşmek istemediğini, ‘Türk insanı, Türk babası bunu evladına, yeğenine yapmaz’ algısı olduğunu söyledi.

Güneş, ”Ben ailenin ne kadar tehlikeli olabileceğini adli tıp uzmanlarından öğrendi. Hiç kimse bu konularda bizim yaptığımız haberlerdeki o karanlığı gerçekten görmek istemiyor” dedi.

Çocuklara ilişkin haber yaparken gazetecinin ‘çocuğun onurunu koruma’ mecburiyeti olduğunu dile getiren Güneş, cinsel istismar olayının nasıl gerçekleştiğine dair mahrem detayların paylaşılmamasının önemine işaret etti.

İstismar gibi konularda habercilerin engellenmemesi gerektiğini de söyleyen Güneş, cinsel istismarı haberleştirdiği için tutuklanan gazeteciler olduğunu anımsattı.

(Visited 78 times, 1 visits today)