Dikkat eksikliği sadece çocukluk döneminde mi görülür?

DEHB, sadece çocukluk döneminde görülmüyor. Çoğunlukla 3-4 yaşlarında başlayan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, zamanında müdahale edilmediğinde erişkinlik döneminde de devam edebiliyor. 

Erişkinlerde günlük yaşamı etkileyen bazı sorunlar, dikkat eksikliği habercisi olabilir.

Uzman Klinik Psikolog Aziz Görkem Çetin, erişkinlerde de görülebilen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, belirtileri,  tedavi yöntemleri hakkında bilgiler paylaştı.

Zamanında tedavi edilmezse erişkinlik döneminde de devam ediyor 

Sadece çocukluk döneminde görüldüğü zannedilen dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu sanılanın aksine, erişkinlerde de görülebiliyor. Çoğunlukla 3-4 yaşlarında başlayan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, zamanında müdahale edilmediğinde erişkinlik döneminde de devam ediyor. Erişkinlerle yapılan araştırmalarda, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu sıklığının erkek ve kadınlarda eşit olduğu ve eşit riske sahip olduğu gözlendi.

Daha çok dikkat sorunları görülüyor…

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan erişkinlerde genellikle aşırı hareketlilikten ziyade, dikkat sorunlarının olduğu belirtilere daha sık rastlanıyor. Erişkinler, sosyal ve mesleki sorumluluklarını yerine getirememelerinden dolayı sosyal çevre tarafından olumsuz tepkilere maruz kalabiliyor. Örneğin erişkinler, 

 Başladığı işi bitirmekte zorlanma, erteleme ve organize olmada sıkıntılar,

 Unutkanlık,

 Karar vermede güçlük çekme,

 Konsantre olmada zorlanma,

 Zaman yönetiminde sorun,

 Akademik ve işe dair başarı sorunları,

 Eş ya da partnerle ilişki sorunları,

 Sosyal ilişkiye dair sorunlar yaşayabiliyor.

Tedavisi…

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu için ilaç tedavileri,  bütüncül tedavi yaklaşımının temelini oluşturuyor. İlaçların erişkinde tıbbi ve ruhsal eş tanıları düşünülerek planlanması uygun olacaktır. İlaç tedavisiyle birlikte kişinin uygunluğuna göre terapi modeli tercih edilerek, tedavi güçlendirilmiş olur. Psikotererapide amaçlar saptanırken, hastaların günlük yaşamda karşılaştığı sorunları kişiye özel olarak incelemek, erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun etkilerini her kişide, bireysel olarak belirlemek ve yeni başa çıkma stratejileri geliştirmek çok önemlidir.

(Visited 20 times, 1 visits today)