Çocuklarda ”bağışıklık eksikliğinin” 10 uyarıcı bulgusu

Türkiye’de, diğer ülkelere göre 5-10 kat daha fazla görülen nadir hastalıklardan biri de ”primer immün yetmezlik” veya ”doğumsal bağışıklık eksiklikleri.” Erken teşhis edildiği takdirde tedavisi mümkün olan hastalık, çocuklarda bazı bulgularla kendini belli ediyor.

Nadir Hastalıklar Günü sebebiyle Türkiye’de bağışıklık eksikliği konusuna değinen Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr. Sevgi Keleş, şunları anlattı.

PİY ne demek?

İmmün sistem veya bağışıklık sistemi, hastalıklara karşı savunma mekanizmasını oluşturan, patojenleri ve kanser hücrelerini tanıyıp onları yok eden, vücudu zararlı maddelerden koruyan bir sistemdir. İmmün sistemi pek çok hücre ve proteinlerden oluşur. Bu yapılardaki sayısal ya da fonksiyonel bozukluklar sonucu oluşan kalıtsal hastalıklara primer immün yetmezlikler (PİY) veya doğumsal bağışıklık eksiklikleri deniliyor. Akraba evlilikleri nedeniyle Türkiye’de başka ülkelere göre 5-10 kat fazla görülüyor. 

Primer immün yetmezliklerinde ilk bulgu, genelde tekrarlayan enfeksiyonlar olsa da, hastalar bazen ağır alerjik bulgular veya kan hücrelerinde düşüklüklerle de alerji kliniklerine veya hematoloji kliniklerine başvurabilir. Bu sebeple normalden daha ağır seyreden bir alerji, geçmeyen ve tedaviye cevap vermeyen ishaller veya kan hücrelerinde ciddi düşüklükler varsa bu kişilerin de bağışıklık eksikliği açısından değerlendirilmesi gerekir.

En az ikisi olan hastalar, bağışıklık eksikliği  açısından taranmalı 

Hem ailelerin, hem de hekimlerin bu konudaki farkındalığını artırmak için 15 yaşındaki oğullarını bağışıklık eksikliği nedeniyle kaybeden Fred ve Vicki Modell tarafından Amerika’da kurulan ve dünya üzerinde pek çok tanı ve araştırma merkezi bulunan Jeffrey Modell Vakfı tarafından, PİY açısından uyarıcı 10 bulgu belirlenmiştir. Bu uyarıcı bulgularda erişkinde ve çocukta enfeksiyonun sıklıkları açısından bazı farklılıklar vardır. PİY için erişkin ve çocukta uyarıcı olan bulgular onar madde halinde belirlenmiştir. Bu bulgulardan en az ikisi olan hastalar mutlaka immünoloji kliniklerine başvurmalı ve bağışıklık eksikliği açısından taranmalıdır.

Çocuklarda bağışıklık eksikliğinin 10 uyarıcı bulgusu

Yılda 4 veya daha fazla orta kulak enfeksiyonu ,

Yılda 2 veya daha fazla sinüzit,

Normalde zararsız bakterilerle enfeksiyon,

Yılda 1 veya daha fazla zatürre,

Kilo kaybı ile birlikte kronik ishal,

Tekrarlayan cilt veya organ apseleri,

Uzun süreli ağızda pamukçuk veya ciltte mantar enfeksiyonu,

Enfeksiyonu iyileştirmek için damardan antibiyotik kullanılması,

Tekrarlayan viral enfeksiyon (uçuk – siğil),

Aile bağışıklık eksikliği olan bireylerin olması.

(Visited 29 times, 1 visits today)