Bu hastalık, ”59-69 ”yaşları arasındaki erkeklerde daha çok görülüyor

Aort damarı yani vücudumuzun en büyük damarı. Bu damarın genişlemesine ”Aort Anevrizması” deniliyor. Ve bu hastalık özellikle 59-69 yaşları arasındaki erkeklerde çok daha fazla görülüyor.

 

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Rıza Türköz, özellikle 59-69 yaşları arasındaki erkeklerde çok daha fazla görülen  ve genellikle hiçbir şikayete yol açmadan tesadüfen fark edilen arot anevrizması hakkında bilgiler verdi.

Belirti veriyor mu? 

Aort damarı, kalbin sol karıncığından çıkan ve tüm damarların köken aldığı vücudumuzun en büyük damarının adı. Bu damarın genişlemesine Aort Anevrizması’deniliyor. Özellikle 59-69 yaş arasındaki erkeklerde çok daha fazla görülen bu hastalık,  çoğunlukla damar aniden yırtılıncaya kadar belirti vermiyor. Erişkin bir insanda göğüs duvarının içindeki aort damarı çapı yaklaşık 3 cm’dir. Bu çap kişinin boy, kilo ve yaşına bağlı olarak 3.5-4.4 cm’ye kadar normal kabul edilir. Ancak sıklıkla aort damarı çok genişlemiş olsa bile (5 cm ve üzeri) hiçbir bulgu ve yakınmaya yol açmayabilir ki anevrizmanın büyümesi ile yırtılma riski orantılıdır. 

Tesadüfen saptanabiliyor 

Sinsice ilerlediği ve aniden yırtılana dek hiçbir belirti vermeyebildiği için aort anevrizması genellikle başka bir sebeple yapılan tetkikler sırasında tesadüfen saptanabiliyor. Bu tesadüfi teşhis de tam anlamıyla hayat kurtarıcı oluyor. Çünkü genellikle 5 cm çapında bir genişleme aortun aniden yırtılmasına ve ölüm riskinin artmasına neden olur.

Hangi tetkiklerde tespit edilebilir? 

Hiçbir yakınması ve hastalık bulguları olmayan kişilerde rutin tetkikler sırasında, ekokardiografide kalpten çıkan aortanın normalden büyük olarak görülmesiyle ön tanı konulabilir. Yine akciğer grafilerinde aortun genişlemesi saptanabilir. En kesin ve doğru tanı bilgisayarlı tomografiyle  konulur. Eğer aort damarında genişleme tespit edilirse, belirli aralıklarla radyolojik incelemeler tekrarlanarak hasta takip edilir. Genellikle bilgisayarlı tomografiyle takip edilir.

Tedavisi…

Çap kritik düzeye ulaşıyorsa veya çapta yıllık hızlı büyüme varsa bu önemlidir. Günümüzde çıkan aort çap kritik düzeye geldiği zaman elektif dediğimiz uygun şartlarda ameliyat edilen hastalarda ameliyat riski yüzde 1-3 arasındadır. Aort damarının yırtılması sonrası ameliyat edilen hastalarda ise hayati risk yüzde 90’ın üzerine çıkmaktadır. 

Kimler risk altında?

Sigara içilmesi ve hipertansiyonu olup tedavi görülmemesi anevrizmanın hızlı büyümesine ve yırtılma riskinin artmasına neden olur.  Ailesinde aort anevrizması öyküsü veya akrabalarında açıklanamayan ani ölüm olanların da yakından takip edilmesi gerekir.

(Visited 24 times, 1 visits today)