Aile hekimlerinden mesaj: Bizler, Atamızın Onurlandırdığı Sağlık Neferleriyiz

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Mesajında “Cumhuriyetimizden aldığımız vazifeleri sürdürüyor, Ata’mızın onore ettiği sağlık neferleri olmaya devam ediyoruz” diyen Dr. Ahmet Kandemir, Türk doktorların, Ata’mızdan ve Anadolu’yu hastalıkların pençesinden kurtarmak için fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının gayretinden aldığı mirasla hareket ettiğine dikkat çekti.

AHESEN Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, “Sağlığın sadece hastalık demek olmadığını; bedensel, ruhsal ve sosyal tam bir iyilik hali olduğunu biliyoruz. Toplum ve birey sağlığını korumanın hastalıkları önlemekten geçtiğinin farkındayız. Aile hekimliği çalışanları olarak halk sağlığındaki önemli rolümüzün bilinciyle, görevimizi yerine getirmek için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Cumhuriyetin ilk yıllarında büyük zorluklara karşın sağlık hizmetlerini olağanüstü çabalarla geliştiren insanlara dikkat çeken Dr. Ahmet Kandemir 1. Dünya Savaşı’ndan yeni çıkan Anadolu halkının o günkü tablosunu özetlediği mesajında sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir ulusun devamlılığının sağlık sorunlarının çözümüne bağlı olduğu anlaşılıyordu. Mustafa Kemal Atatürk bir konuşmasında “Ulusun tüm bireylerinin sağlıklı olmaları için sağlık koşullarını gerçekleştirmek, devlet durumunda bulunan siyasal kuruluşların en birinci görevidir.” demişti.

  1. Dünya Savaşı’ndan yeni çıkmış, canı pahasına Kurtuluş Savaşı veren Anadolu halkı, şehirlerde ve kırsallarda savaşların da getirisiyle birçok bulaşıcı hastalıkla mücadele ediyordu. Tifo, tifüs, kolera Anadolu’da büyük bir salgına sebep olmuştu. 13.5 milyon dolayında insan hastalıklı, sakat, yorgun ve yoksuldu… Trahom, sıtma, frengi, verem, cüzzam halk arasında çok yaygındı… Bu koşullarda henüz Cumhuriyet kurulmamışken, Sağlık Bakanlığı Kurtuluş Savaşı yıllarında kurulmuş, Dr. Adnan Adıvar ilk Sağlık Bakanı olurken, 1921’de Sağlık Bakanı olan Refik Saydam ise koruyucu sağlık, halk sağlığı, toplum sağlığı kavramlarını ülkemize öğreten kişi olmuştu.

Atatürk “Türk Vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, üzerinde durulması gereken ulusal sorunumuzdur”

Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın dava arkadaşlarından olan Dr. Refik Saydam “Tabip, hastalıkların giderilmesinde oynadığı rolden çok, sağlıklı olanların bu durumların korumaları için çaba harcayacaktır.” Şeklinde düşünmekteydi. 1935 yılında TBMM’yi açış konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk “Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, her zaman üzerinde durulması gereken ulusal sorunumuzdur. Çünkü Cumhuriyet; düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımdan güçlü ve yüksek düzeyli koruyucular ister.” demişti. Bizler bugün, Ata’mızdan ve Anadolu’yu hastalıkların pençesinden kurtarmak için fedakarca çalışan sağlık çalışanların geçmiş gayretinden aldığımız bu mirasla hareket ediyoruz.”

AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir, mesajının sonunda “Türk doktorlar ve sağlık çalışanları olarak Cumhuriyetimizden aldığımız vazifeleri geliştirerek sürdürüyor  ve 100. Yılında Cumhuriyetimizi büyük bir gururla kutluyoruz. İlelebet Cumhuriyetimizin bekçisi, koruyucusu, fedaisi olmaya devam edeceğiz!” dedi.

(Visited 39 times, 1 visits today)