7 bin doktor yönetmeliğe dava açmaya hazırlanıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile sistem dışına itilen muayenehanesi olan doktorlar, hukuka aykırı olan yönetmeliğin iptali için dava sürecini başlatıyor.

Türkiye genelinde muayenehanesi bulunan 4 bin 500’ü cerrah olmak üzere toplam 7 bin doktor, Sağlık Bakanlığı tarafından Ocak 2023 itibariyle uygulamaya konacak yönetmeliğin iptali için dava sürecini başlatacaklarını duyurdu.

Muayenehaneler Derneği ev sahipliğinde 6 Aralık’ta, 40’ı aşkın tıp derneği açacakları dava öncesi bir de basın açıklaması yapacak. Bugüne kadar yaptıkları tüm çağrılara sessiz kalındığını belirten hekimler, özellikle sağlık turizmi ile gelen hastaların kayıt altına alınamamasının yönetmelik değişikliğine gerekçe gösterilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Yönetmeliğin iptal edilmemesi halinde mağduriyet yaşanacak

Yurt dışından sağlık turizmi için gelen hastaların kayıt altına alınması konusunda muayenehane doktorlarının zaten yasalara uygun olarak üzerine düşeni yaptığı belirtilerek tüm operasyonların hastaneler tarafından her ay sağlık müdürlüklerine ve her yıl Vergi dairleri müdürlüklerine bildirildiği ifade edildi.

Yönetmeliğin iptal edilmemesi halinde; sistem dışına itilen doktorların yanı sıra, bu doktorlardan sağlık hizmeti alan binlerce hasta ve hasta yakınının da mağdur olacağı kaydedildi.

Dava sürecine katılım gösteren uzmanlık dernekleri şunlar:

Türk Endoskopik ve Laparoskopik Cerrahi Derneği, Türk Tıbbi Onkoloji Derneği, Türk Üroloji Derneği, Türk Üroonkoloji Derneği, Türk Radyoloji Derneği, Türk Yoğun Bakım Derneği, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Diyabet, Obezite ve Beslenme Derneği, Fıtık Derneği, Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği, Rejyonel Anestezi Derneği, Resüsitasyon Derneği, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği, Bariatrik Metabolik Cerrahi Derneği, Cerrahi Onkoloji Derneği, Endokrin Cerrahisi Derneği, Kontinans Derneği, Türk Algoloji Derneği, Pediatrik Üroloji Derneği, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Endokrinolojide Diyalog Derneği, Türk Nöroşirurji Derneği, Kalça Diz Atroplasti Derneği, Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği, Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu, Türk Cerrahi Derneği, Türk El ve üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, Acil El Cerrahisi ve Mikrocerrahi Derneği, İşyeri Hekimleri Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Dermatoloji Dermeği, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Türk Ostomi Cerrahisi Derneği, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Derneği ,Türk Pediatri Kurumu Derneği, Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği, Türk Nöroloji Derneği, Türk Oftalmoloji Derneği, Türk Oftalmoloji Derneği ve Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği ve Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

(Visited 19 times, 1 visits today)