Kronik akciğer hastaları için aktif yaşam çok önemli

Kronik akciğer hastalıklarının tedavisinde solunum rehabilitasyonu özel bir önem taşıyor. Aktif yaşamın sağlıklı bireyler kadar kronik akciğer hastaları için de önemli olduğunu aktaran TÜSAD Solunum Rehabilitasyonu Çalışma Grubu Başkanı Prof.  Dr. Gazi Gülbaş, “Ülkemizde son derece az olan pulmoner rehabilitasyon ünitelerinin sayısının ve donanımının artırılması ve bu alandaki nitelikli sağlık profesyonellerinin iş birliği yapması gerekmektedir”[...]