Doğal afetin ardından salgın hastalıkların yayılmasını önlemek için neler yapılmalı?

Deprem, kasırga, sel veya orman yangını gibi büyük doğal afetlerin ardından, insan yaşamı ve sağlığına yönelik yaralanmalar, travma, susuzluk, açlık gibi çok sayıda risk bulunuyor. Bu durumlarda suya erişimin kısıtlı olduğu kalabalık barınma alanlarında bir başka tehlike de salgın hastalıklar. Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için ne tür önlemler alınmalı?  Batıgöz Sağlık[...]

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği: Deprem bölgesinde sağlıkta koordinasyon sağlanamadı  

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları (CİSÜ) Platformu üyesi Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin (HASUDER), 12-17 Şubat arasındaki saha gözlemlerine dayanarak deprem bölgesinde sağlık alanında koordinasyon sürecinin yönetilemediğine dikkat çekti ve birinci basamak sağlık hizmetleri ile kadın sağlığına yönelik üreme sağlığı hizmetlerinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları (CİSÜ)[...]