Muayenehanesi olan hekimlerin çalışma hakkının kısıtlanması

Türk Tabipler Birliği, özel hastaneler ile ayakta teşhis tedaviye ilişkin yönetmelik değişiklerinin iptalini istedi.   Türk Tabipler Birliği’nden yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından 28.9.2019 tarihinde Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin maddelerinde değişikliğe gidildiği, ardından 1 Ekim 2019 ve 10 Ekim 2019 tarihlerinde Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler yayımlandığı[...]